มันสำปะหลังจะให้หัวใหญ่ น้ำหนักหัวดีหรือไม่นอกจากจะอยู่ที่ลักษณะประจำพันธุ์แล้วปัจจัยหลักๆ ที่สำคัญก็คือ การเตรียมดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน หากดินดี ธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์มันสำปะหลังจะลงหัวและชอนไชหากินไปได้ไกล สะสมแป้งและให้น้ำหนักหัวดีทำให้ได้ผลผลิตสูงขึ้นซึ่ง อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ รางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2558 หรือปราชญ์ชาวบ้านมูลนิธิชัยพัฒนา เจ้าของไร่อธิศพัฒน์ เกษตรอินทรีย์ท่าลี่ไทยแลนด์อ.ท่าลี่ จ.เลย มีเทคนิควิธีการดูแลมันสำปะหลังให้ได้น้ำหนักดี ไว้ดังนี้ เทคนิคการผลิตมันสำปะหลังให้ได้หัวใหญ่ น้ำหนักดี ของ อ.อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ อยูู่ที่การใช้ปุ๋ยหมักสูตรอาหารจานด่วน 0.5 ลิตร + ปุ๋ยน้ำหมักปลา 0.5 ลิตร+น้ำสะอาด 500 ลิตร ฉีดพ่นใบ ลำต้นและราดรดลงดิน ในแปลงปลูกมันสำปะหลัง ทุกๆ 15 วัน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยปุ๋ยทั้ง2สูตรดังกล่าวสามารถเตรียมได้จาก: 1.ปุ๋ยสูตรอาหารจานด่วนเตรียมได้จาก จุลินทรีย์หน่อกล้วยสูตรขยาย 1 ลิตร ฮอร์โมนไข่ 1 ลิตร นมหมัก 3 ลิตร วิธีการทำ: นำมาหมักรวมกันใส่ภาชนะพลาสติก 14 วัน คนทุกวัน จะได้สูตรจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า สูตรอาหารจานด่วนบำรุงข้าว 2.สูตรน้ำหมักปลาเตรียมได้จาก ปลาสด 50 กก. จุลินทรีย์หน่อกล้วย 50 ลิตร รำละเอียด 10 กก. ผลมะกรูด 1 กก. กากน้ำตาล 1 กก. วิธีการทำ: หมักรวมกันใส่ภาชนะคนบ่อยๆ ทิ้งไว้ 28 วัน สามารถใช้ได้ นมหมัก จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตร นม 10 ลิตร กากน้ำตาล(หรือน้ำตาลทรายแดง) 3 กิโลกรัม น้ำซาวข้าว(หรือน้ำมะพร้าว) 5 ลิตร หมักไว้ 10 วัน คนทุกวันประโยชน์ของนมหมักใช้ระเบิดดิน(ระเบิดดินหมายถึง บำรุงดินก่อนปลูกพืช) ฮอร์โมนไข่ ไข่ไก่สด 5 กิโลกรัม กากน้ำตาล 5 กิโลกรัม ยาคูลท์ 1 ขวด ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน ผสมทุกอย่างเข้ากันรวมทั้งเปลือกไข่ด้วยเก็บไว้ที่ร่มอากาศถ่ายเทได้สะดวกจนครบ 14 วัน จึงนำไปใช้ได้ ประโยชน์ของฮอร์โมนไข่ ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพืชและสัตว์ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากลำต้นใบและผล มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมอย่างครบถ้วน สูตรที่ 1 สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วยมีวิธีดังนี้ ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยหัวเชื้อ 1 ลิตร กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำ 40 ลิตรหมักไว้ได้ต่อไป สูตรที่ 2 สูตรขยายจุลินทรีย์หน่อกล้วยซุปเปอร์มีวิธีดังนี้ ต้นกล้วยเอาเฉพาะต้นสับละเอียด 60 กิโลกรัม กากน้ำตาล 20 ลิตร+น้ำ 100 ลิตร ยาคูลท์ 1 ขวด+ลูกแป้งข้าวหมาก 1 ก้อน+หัวเชื้อจุลินทรีหน่อกล้วย 1 ลิตร ผสมคลุกเคล้าทุกวัน จนครบ 7 วัน เก็บไว้ใช้ต่อไป ที่มา : https://www.rakbankerd.com , http://www.topicza.com/news79913.html?d=18092018&f=53942 Download Nulled WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadPremium WordPress Themes DownloadDownload Best WordPress Themes Free Downloadudemy free downloaddownload samsung firmwareDownload Nulled WordPress Themesfree download udemy course มันสำปะหลัง Natthaporn Tanawiboonsawat / About Author เชื่อในพลังของคนธรรมดาที่ทำสิ่งเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ในความรู้สึก More posts by Natthaporn Tanawiboonsawat